Adwokat Wrocław - rozwody Wrocław, sprawy rodzinne | adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Specjalizacje

Kancelaria Adwokacka adwokat Magdaleny Kramkowskiej-Rysiewicz od wielu lat prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, spadkowego i prawa rzeczowego.

Adwokat Magdalena Kramkowska-Rysiewicz specjalizuje się w sprawach rodzinnych takich jak:

rozwód

separacja

podział majątku małżonków, rozdzielność majątkowa

kontakty z dziećmi

władza rodzicielska

alimenty na dzieci i małżonka

W sprawach cywilnych adwokat Magdalena Kramkowska-Rysiewicz prowadzi sprawy w zakresie:

stwierdzenia nabycia spadku

zachowków

działu spadku

zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości

ustanowienia drogi koniecznej

ustanowienia służebności

zarządu rzeczą wspólną

zasiedzenia nieruchomości

spraw o zapłatę

prawa umów

spraw o nienależyte wykonanie umów

odszkodowań za wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej

powództw przeciwegzekucyjnych

skarg na czynności komornika

W sprawach z zakresu prawa pracy adwokat Magdalena Kramkowska-Rysiewicz prowadzi sprawy
z zakresu:

przywrócenia do pracy

odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

wypłat zaległego wynagrodzenia

kar dyscyplinarnych

odpraw

nadgodzin

mobbingu

Adwokat Magdalena Kramkowska-Rysiewicz prowadzi również sprawy w postępowaniu karnym jako obrońca oskarżonych, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz świadczy pomoc w postępowaniu wykonawczym (odroczenie odbywania kary, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Kontakt

adwokat wrocław

Jestem adwokatem i już od 2005 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. Siedzibą mojej Kancelarii jest Wrocław. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Prowadzę sprawy o rozwód, separację, sprawy alimentacyjne oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Moją specjalnością są również sprawy z zakresu prawa spadkowego ( działy spadku, zachowek etc.) oraz sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości i podziały majątku małżeńskiego. Jestem laureatką konkursu organizowanego przez czasopismo "FORBES" w kategorii Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego w kategorii Adwokat, w województwie dolnośląskim.


Wyróżnili Nas:
rozwód wrocław

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95