Porady Prawne Wrocław - Adwokat Wrocław - Cennik usług | adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Cennik

Koszt porady prawnej wynosi od 100 do 200 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia. Przy jego ustalaniu brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 6 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł – 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
  3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
  4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
  7. powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

- do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

W sprawach karnych oraz rozwodowych, a także w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków stawki określane są indywidualnie, w oparciu o przewidywany nakład pracy adwokata i stopień skomplikowania sprawy.

Koszty prowadzenia sprawy są każdorazowo uzgadniane z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Wrocławiem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

Kontakt

adwokat wrocław

Jestem adwokatem i już od 2005 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. Siedzibą mojej Kancelarii jest Wrocław. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Prowadzę sprawy o rozwód, separację, sprawy alimentacyjne oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Moją specjalnością są również sprawy z zakresu prawa spadkowego ( działy spadku, zachowek etc.) oraz sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości i podziały majątku małżeńskiego. Jestem laureatką konkursu organizowanego przez czasopismo "FORBES" w kategorii Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego w kategorii Adwokat, w województwie dolnośląskim.


Wyróżnili Nas:
rozwód wrocław

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95