Porady prawne Archives - adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Jak odzyskać dziecko ?

W obecnych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. W dużej mierze najbardziej na całej sytuacji tracą dzieci byłych małżonków. Rodzice nie potrafiący dojść do porozumienia często „wyrywają” sobie nawzajem dziecko. Powstaje kwestia opieki i to któremu z rodziców Sąd ją przyzna. Pomimo prawnie uregulowanej sytuacji dziecka w kwestii władzy rodzicielskiej, zdarzają się sytuacje kiedy rodzic niezadowolony z postanowień Sądu, na własną odpowiedzialność, bezprawnie odbiera dziecko od jego opiekuna prawnego. W znacznej ilości przypadków dziecko zostaje bezprawnie odebrane lub porwane od rodzica- opiekuna i wywiezione za granicę. Osoba, której uprowadzono dziecko za granicę może prawnie domagać się jego powrotu. I tu z pomocą pokrzywdzonemu rodzicowi oraz dziecku wychodzi naprzeciw Konwencja Haska z 1980 roku. Przepisy tej konwencji pozwalają na bezpieczny powrót dziecka do domu. Do głównych zadań konwencji należy zapobieganie negatywnym następstwom międzynarodowego zatrzymania lub uprowa
Czytaj więcej >

5 najdziwniejszych przyczyn rozwodów

Rozwód w dzisiejszych czasach jest sprawą bardzo powszechną. Przyczyny rozwodów są bardzo różnorodne, większość z nich ma wpływ na nasze życie codzienne, zdrowie czy kondycję psychiczną. W Polsce z roku na rok odnotowuje się coraz więcej spraw rozwodowych(a co za tym idzie przyczyn rozwodów), co może świadczyć niestety o coraz mniejszej roli rodziny w dzisiejszym świecie. Na co dzień spotykam się z wieloma przyczynami rozwodów, większość z nich jest bardzo poważnych, jednakże zdarzają się również sprawy spowodowane rzeczami na które większość z nas nie zwróciłaby nawet uwagi, a co dopiero myśleć o sprawie rozwodowej. Czy wiedzą Państwo jak wielką rolę odgrywają media społecznościowe w sprawach rozwodowych? Czy zdają sobie Państwo sprawę gdzie rozwody w ogóle nie są legalne? Poniżej przedstawiamy przygotowaną przez nas infografikę prezentującą 5 zaskakujących faktów rozwodowych. Udostępnij tą infografikę na swojej stronie <p><strong>Infografika pochodzi ze strony http://adwo
Czytaj więcej >

Pozew o rozwód oraz ile kosztuje rozwód ?

Q&A – 25 najważniejszych pytań o rozwód 1. Czym różni się separacja od rozwodu? Podstawowa różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Skutkiem orzeczenia separacji nie jest rozwiązanie małżeństwa. Ma to miejsce w przypadku rozwodu. Formalnie na skutek orzeczenia separacji, małżeństwo nadal istnieje, co wyłącza także możliwość zmiany nazwiska, którego nie stosuje się w związku z orzeczeniem separacji. Separacja to zupełny rozkład pożycia obojga małżonków. W przypadku rozwodu rozkład pożycia musi być trwały i zupełny. (więcej…)
Czytaj więcej >

Czy rozwieść się z orzeczeniem winy, czy za porozumiem stron (bez orzekania o winie) i czy przysługują mi alimenty po rozwodzie ?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o winie jednego bądź obojga małżonków, jednakże może tego zaniechać na zgodny wniosek stron. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka, drugi małżonek może żądać od niego alimentów, w sytuacji, gdy po rozwodzie pogorszy się jego sytuacja życiowa. Kiedy nastąpi orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obu stron- alimentów na żon lub męża można dochodzić tylko w razie udowodnienia niedostatku. Orzeczenie o winie bądź jej braku ma znaczenie zatem przy ustalaniu ewentualnych alimentów na rzecz współmałżonka (czy alimenty bądź orzeczone w razie pogorszenia się sytuacji życiowej czy tylko w razie niedostatku oraz jaki będzie okres ich trwania – bezterminowy, czy przez okres 5 lat po uprawomocnieniu się rozwodu). Wina w rozwodzie nie ma bezpośredniego związku z podziałem majątku, choć w niektórych przypadkach, może pewien związek posiadać (np. gdy wina polega na trwonieniu majątku).   W wyroku rozwodowym sąd orzeka z
Czytaj więcej >

Jak się rozwieść mieszkając za granicą oraz co zrobić gdy nie zna się miejsca pobytu małżonka ?

Kancelaria prowadzi sprawy klienów mieszkających obecnie za granicą. W większości przypadków udaje się przeprowadzić rozwód bez obecności małżonka. Odpowiednie dokumenty, konieczne do przeprowadzenia sprawy rozwodowej, przesyłamy mailowo i tą drogą kontaktujemy się z Klientem. Przeprowadzamy również rozwody polskich obywateli, nie mieszkających nigdy wspólnie w Polsce, a także tych, którzy zawarli małżeństwo za granicą. Pomagamy również rozwiązać małżeństwa Polaków z obcokrajowcami. Ponieważ tematyka jest uzależniona od wielu okoliczności, konieczne jest indywidualne przedstawienie sprawy, co możliwe jest również drogą mailową.   Jeżeli znane jest miejsce pobytu małżonka pozwanego, sąd zobowiązany jest mu przesłać odpis pozwu o rozwód. Po otrzymaniu odpisu pozwu małżonek może wnieść odpowiedź na pozew. W odpowiedz tej należy ustosunkować się do twierdzeń małżonka zawartych w pozwie. Odpowiedż na pozew można wnieść aż do rozpoczęcia pierwszej rozprawy rozwodowej, chyba że sąd posta
Czytaj więcej >

Czy dostanę rozwód ?

Orzeczenie przez sąd rozwodu jest możliwe, gdy nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (zerwanie więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych). Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkiwania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich stale jeszcze tam przybywa. W przeciwnym wypadku sądem właściwym do złożenia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego, a w braku i takiej podstawy sąd miejsca zamieszkania powoda. Sąd nie może orzec rozwodu, jeżeli małżonek składający pozew rozwodowy jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki, a mianowicie sąd orzeknie o rozwodzie, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, bądź teź w sytuacji, gdy odmowa małżonka na udzielenie zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie może orzec rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małloletnich dzieci, jak te
Czytaj więcej >

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95